Hem

Anton Schneider är en efterfrågad dansare och danspedagog med rötterna djupt rotade i svensk folkmusik och folkdans. Han har stor erfarenhet av att jobba med folkdans på scen och av att undervisa dans i många olika sammanhang. Anton är känd för sin energi och sitt engagemang samt den enkelhet som präglar hans dansutlärning. Som lärare stärker han deltagarna genom deras delaktighet i läroprocessen. I arbetet med dans på scen söker han ett uttryck med kvalitéer som är unika för folkdansen i tyngd, flöde och en kropp grundad i musikalitet. Utbildningar i dans som Anton gått är folkdansutbildningen på Dans- och cirkushögskolan i Stockholm och folkdanslinjen på Väddö Folkhögskola.

No Image